Angelika Jarosławska Sapieha received from Caritas a letter of thanks for her long-term support

Angelika Jarosławska Sapieha received from Caritas a letter of thanks for her long-term support.
 

“The Honorable Princess Angelika Jarosławska Sapieha!

We would like to thank the long-term support of children and adults who receive help from Caritas and other organisations..

Thank you for your great heart towards the most vulnerable, those affected by war.

Thank you very much for the help you offer to the Home of Mercy (House for the Aged) in Gródek-Podilskyi in Ukraine, where there are 46 people, most of whom are bedridden or have difficulty moving.

We are grateful to God for constantly giving the inspiration of the Holy Spirit to various people who open their hearts to the needs of their neighbours. These are people unknown, but at the same time very close to us, because they carry merciful love for their neighbours.

May God multiply your goodness and grant it to all of you and yours

Blessings and peace to the families.

 

With prayers and respects

Father Wiktor Lutkowski”

 

Czcigodnej Księżnej Angelice Jarosławskiej Sapieha!

Pragniemy podziękować za wieloletnie wsparcie dzieci i dorosłych, do których dociera pomoc od Caritas i innych organizacji.

Dziękujemy za ogromne serce wobec najbardziej narażonych, tych którzy objęci są wojną.

Dziękuję bardzo, za oferowaną pomoc dla Domu Miłosierdzia (Dom Starców) w Gródku Podolskim na Ukrainie gdzie przebywa 46 osób, w większości są to osoby leżące lub z trudem sie poruszajace.

Jestesmy wdzieczni Pan Bogu, że wciąż daje natchnienie Ducha Świętego różnym osobom, które otwierają swoje serca no potrzeby bliznich, sq to osoby nieznane, ale zarazem jakże nam bliskie, bo niosące w sobie miłosiernego milosé do bliźniego.

Niech Pan Bóg pomnaża Wasze dobro i udzieli wszystkim Wam i Waszym

Rodzinom błogosławieństwa i pokoju.


Z modlitwa i wyrazami szacunku

Ksiądz Wiktor Lutkowski